Yayan Jatnika   Writed by Admin
Nyiar Nombokan Kakurangan Gajih Sabulan Teu Nyukupan Tungtungna Guda Gade Bari Jeung Cape Hate Barang Geus Numpuk Di Pakgade Geus Beak Gadekeuneun Kabutuh Heunteu Eureun Keur Listrik Jeung Sakola Unggal Bulan Teu Bo.. Read »
  Yayan Jatnika   Writed by Admin
Satadina Sugan Teh Moal Rek Cidra Boro Betah Mika Nyaah, Mika Cinta Ka Manehna Kuring Geus Asa Miboga Geuning Asih Teh Lain Nu Kuring Katresna Gancang Luncatna Milih Nu Lian Diri Kuring Ibarat Cukang Wahangan Dipake M.. Read »
  Yayan Jatnika   Writed by Admin
Cinta Kuring Ka Manehna Anggang Kahalang Sagara Moal Luntur Kaibunan Moal Gedag Kaanginan Cinta Ngan Ukur Salira [ ** ] Cinta Kuring Nu Ayeuna Masih Kawas Anu Baheula Kasalira Kuring Cinta Moal Rek Aya Gentosna As.. Read »
  Yayan Jatnika   Writed by Admin
Bulan Anu Katembong Sapotong Bentang Singkaretit Narembongan Maturan Hate Nu Tunggara Alatan Dipegatkeun Cinta Duh, Nalangsa Diri Ukur Sumerah Ka Gusti Mugi Sing Kiat Nandangan Lara Lamun Seug Enya Ieu Karma Kuring.. Read »
  Yayan Jatnika   Writed by Admin
Bentang Luhureun Manglayang Ting Kareutip Anteung Ngiceupan Kamari Peuting Ayeuna Bentang Rapang Lobana Angger Sarua Handapeun Bentang Manglayang Manehna Keur Ngadagoan Nanggeuy Saruntuyan Bentang Meunang Mipit Ti Lu.. Read »
  Yayan Jatnika   Writed by Admin
Layung Beureum... Luhur Gunung Mukakeun Rasa Tunggara Layung Beureum Narembongan Kananga Ge Ngarangrangan Panutan Nu Kungsi Nyarengan Ayeuna Tinggal Lamunan Kiwari Tinggal Waas Na Ngupahan Paitna Rasa Kabagjaan N.. Read »
  Yayan Jatnika   Writed by Admin
Daun Kalapa Nu Oyag Ka Tebak Angin Siga Gupayna Kawas Gupayna Nu Lawas Ilang Kasawang Deui Nembongan Deui Asih Munggaran Nu Teu Kahontal Dina Lamunan * Mun Seug Manehna Kiwari Aya Gigireun Meureunan Hate Moal Tagiw.. Read »
  Yayan Jatnika   Writed by Admin
Di Curug Cinulang Bulan Bentang Narembongan Hawar-hawar Aya Tembang Tembang Asih Tembang Kadeudeuh Duaan Di Curug Cinulang Batin Ceurik Balilihan Numpang Kana Panghareupan Cinta Urang Mugi Asih Papanjangan Kabaseu.. Read »
  Yayan Jatnika   Writed by Admin
Cinta Kuring Ka Manehna Anggang Kahalang Sagara Moal Luntur Kaibunan Moal Gedag Kaanginan Cinta Ngan Ukur Salira ** Cinta Kuring Nu Ayeuna Masih Kawas Anu Baheula Kasalira Kuring Cinta Moal Rek Aya Gentosna Asih U.. Read »
Ngalanglangan Pakidulan Garut Ombak Basisir Ketir Dina Waktu Eta Sayang Helang Kakarang Gajah Los Ka Jojontor Sancang ** Ceunah Cek Beja Baheula Aya Nagara Sancang Pakuan Pajajaran Katelahna Prabu Siliwangi Nu Jadi.. Read »
Loading...
 
Permudahkan pencarian lirik anda dengan download aplikasinya :
Google play