Abiel Jatnika   Writed by Admin
Matapoe Rek Ngampih Tanda Rek Salin Wanci Beurang Rek Naleukeum Kapeuting Cihcir Tongeret Recet Ngahudang Balilu Lalewang Laun-laun Kapiati Cukang Lantaran Mah Eta Sumeleket Dina Jero Hate Pikir Ngahudang Brangta.. Read »
  Abiel Jatnika   Writed by Admin
U Uuu U Uuu U Uuu Bade Teu Bogoh Kumaha Kapan Sakitu Geulisna Bade Teu Resep Kumaha Kapan Sakitu Lucuna Int. Ahh Ahhh Ahhh Ahhh Bade Teu Puyeng Kumaha Kapan Sakitu Montokna Bade Teu Cinta Kumaha Kapan Saki.. Read »
  Abiel Jatnika   Writed by Admin
Di Pikir Di Bulak-balik Kuring Hirup Teh Geus Lila Tapi Loba Salah Tincak Malahan Can Tumarima Di Dunya Hirup Ngumbara Teu Nyaho Nu Sabenerna Tunggul Di Rarung Catang Di Rumpak Hirup Lamokot Ku Dosa Kuring Eling P.. Read »
  Abiel Jatnika   Writed by Admin
Sanajan Luhur Puncak Gunung Legana Biru Sagara Panas Mentrang Panon Poe Demi Kabogoh Mah Rela Sanajan Hujan Dor Dar Gelap Angin Puyuh Keur Lilimbungan Moal Keueung Jeung Moal Mundur Moal Miris Ku Panas Tiris Demi.. Read »
  Abiel Jatnika   Writed by Admin
Laut Najan Jeuro Masih Bisa Diteuleuman Hate Jalma Mah Gening Saha Nu Terang Najan De'et Teu Kakoet Anu Sakitu Deudeuhna Teu Sangka Gening Teu Sangka Satukangeun Teu Satia Anjeun Salami Ieu Teh Meureun Nyandiwara Ka.. Read »
  Abiel Jatnika   Writed by Admin
Teu Wasa Kedah Ngantosan Kanteunan Mun Lami Hasrat Hate Ngagedur Hoyong Patarema Dina Soca Sanaos Sakiceup ** Ieu Hate Teu Puguh Rasa Da Bongan Kapalang Nyaah Mondok Ge Teu Tibra Kanteunan Ngimpen Simpe Reff# So.. Read »
  Abiel Jatnika   Writed by Admin
Teu Wasa Kedah Ngantosan Kanteunan Mun Lami Hasrat Hate Ngagedur Hoyong Patarema Dina Soca Sanaos Sakiceup Ieu Hate Teu Puguh Rasa Da Bongan Kapalang Nyaah Mondok Ge Teu Tibra Kanteunan Ngimpen Simpe Sok Hoyong Ng.. Read »
 
Permudahkan pencarian lirik anda dengan download aplikasinya :
Google play