Hendarso   Writed by Admin
Hariwang Nu Geulis Midangdam Kairut Jajaka Gandang Geutah Ngeclak Keur Balangah Mupus Raray Kasucian Poék Ku Nikmatna Cinta Marengan Cahya Keur Hibar Pamikirna Bakal Rék Satuhu Jajaka Nu Dipicinta Kutan Nu Jadi.. Read »
  Hendarso   Writed by Admin
Galindeng Tresna Nu Kedal Taun Kamari Kiwari Bukti Meungkeut Geugeut Jatukrami Asri Malati Nu Bodas Ngaruntuy Endah Ngiring Geura Kanu Nuju Midang Bingah Ilang Karempan Datang Harepan Kembang Otel Waktos Apel Ngabuah.. Read »
  Asep Darso   Writed by Admin
** Batan Nganggur Mending Cara Batur Nyoba Usaha Dagang Sora Goreng Jeung Alus Nomer Dua Anu Pentingnamah Kuring Nyoba Mugi-mugi Jalma Baroseneun Kuloba Lagu Anu Ngeunaheun Sing Papag Heula Panasaran Meuli Sora Kuri.. Read »
  Darso   Writed by Admin
Di Maribaya Manehna Kungsi Nyarita Cenah Asih Ngarandakah Jeung Deudeuhna Najan Angin Nu Lirih Leuih Datangna Arek Langgeng Manehna Neundeun Cintana Di Maribaya Manehna Serah Teuteupan Nyukcruk Nyuuh Pasrah Renghap Satek.. Read »
  Darso   Writed by Admin
Na Kunaon Sagala Rupa Ngan Aral, Gagal Jeung Gagal? Soal Cinta Jeung Usaha Kandas Pamaksadan Kamudahan Bet Ngabalieur Kalapangan Naronggongan Paruntungan Lumpat Ngajauhan Naha, Naha, Kunaon? Boa-boa Halangan Diri.. Read »
  Darso   Writed by Admin
Kiwari Geus Gumelar Putra Pajajaran Anyar Wawangina Sumebar Sajagad Raya Kawentar Ampuh Simpuh Tur Sabar Kasatriaan Wiwitan Nyukcruk Galur Cacandran Siliwangi Keur Pananggeuhan Kapahlawanan Juru Bakti Perjuangan L.. Read »
  Darso   Writed by Admin
Kang Tong Tarik Teuing Abdi Mah Teu Kuat Linu Laun Atuh Lalaunan Supaya Henteu Disada Ieu Ogé Lalaunan Sabar Baé Moal Lila Kagok Da Saeutik Deui Bisi Kaburu Horéam Motong Beusi Ku Ragaji Disadana Cecekitan Motong Be.. Read »
  Darso   Writed by Admin
Hanjakal-hanjakal Pisan Nalak Tilu Pamajikan Beak Dengkak Adug-adugan Kuring Hayang Balikan Deui Dulang Kuring Teu Bisa Sare Ajol-ajolan Hayang Mepende Rek Dikawin Beut Hararese Kudu Kaselang Ku Batur Ngajerit Mar.. Read »
  Darso   Writed by Admin
** Miara Domba Teh Dua Domba Bikang Duanana Ayeuna Geus Ngalobaan Ngalobaan Aranakan Kabalad-balad Di Desa Ka Dulur Anu Di Lembur Ulah Kaget Ulah Heran Ulah Nanyakeun Jaluna Bisi Jadi Masalah Bisi Jadi Fitnah.. Read »
  Darso   Writed by Admin
Kukupu Teu Apaleun Ka Warna Jangjang Sorangan Tapi Kabeh Apal Ku Endah Warna Kukupu Ngiplik Diwaktu Ngengitan Mangsa Nya Kitu Diri Anjeun Teu Apal Teu Sadar Jeung Embung Boga Rasa Ieuh Aing Pang Alusna Ka Luhur Teu Lob.. Read »
Loading...
 
Permudahkan pencarian lirik anda dengan download aplikasinya :
Google play