Alicia   Writed by Admin
Some People Live For The Fortune Some People Live Just For The Fame Some People Live For The Power, Yeah Some People Live Just To Play The Game Some People Think That The Physical Things Define What's Within And I've Been Th.. Read »
  Keane   Writed by Admin
I Walked Across An Empty Land I Knew The Pathway Like The Back Of My Hand I Felt The Earth Beneath My Feet Sat By The River And It Made Me Complete Oh, Simple Thing, Where Have You Gone? I'm Gettin' Old, And I Need Something.. Read »
    Writed by Admin
Secawan Madu Yang Kau Berikan Tapi Mengapa Kau Tumpahkan? Kau Bangun Cinta Yang Menjanjikan Dirimu Pula Yang Menghancurkan Tega-teganya Ketulusanku Kau Balas Dengan Kecuranganmu Pandainya Engkau Bersilat Lidah Cinta Bagimu H.. Read »
  Ali Gangga   Writed by Admin
Due Cinta Dekene Uwong Sing Ora Mungkin Bisa Kelakon Cuma Dadi Selingan Mung Kanggo Pelarian Statuse Cuma Lanang Cadangan Olih Ndemeni Blolih Cemburu Sadar Sun Cuma Wong Ketelu Cuma Mung Nahan Rindu Ning Sejerone Kalbu Kada.. Read »
  Langgam   Writed by Admin
Bawa; Sinebut Pahlawan Putri Sri Huning Mustika Tuban Putra Kangjeng Suralawe Duk Prang Gung Bojonegoro Mbebela Wiratmaya Tan Wurung Sri Huning Gugur Dadi Kusumaning Bangsa Lagu; Sri Huning Mustika Tuban Labuh Tresna Lan Saba.. Read »
  Ayun-ayun   Writed by Admin
Nalikanira Ing Dalu Wong Agung Mangsah Sem�di Sirep Kang Bala Wanara Sadaya Wus Sami Guling Nadyan Ari Sudarsana Wus Dangu Ngg�nira Guling. Kukusing Dupa Kumelun Ngeningken Tyas Sang Apekik Kawengku Sagung Jajahan Nanging Sa.. Read »
  Macapat   Writed by Admin
Yogyanira Kang Para Prajurit Lamun Bisa Sira Anulada Duk Ing Nguni Caritane Andelira Sang Prabu Sasrabahu Ing Maespati Aran Patih Suwanda Lelabuhanipun Kang Ginelung Tri Prakara Guna Kaya Puruna Kang Den Antepi Nuhoni Trah Ut.. Read »
  Langgam Jawa   Writed by Admin
Bawa; Nadyan Wujute Mung Peksi.. Agawe Talining Branta Alus Manis Tur Mrak Ati.. Wus Suwe Nggonku Lelana Nggoleki Si Podhang Jenar Iba Bungah Ing Atiku... Nyandhing Bisa Dadi Tamba Lagu; Esuk Awan Ning Omah Wis Ora Krasan Kel.. Read »
  Ki Sukron Suwondo   Writed by Admin
Bawa: Wiwitane Anderek Sang Pekik Priya Bagus Kang Olah Budaya Sowan Menyang Kutha Gedhe Bendara Trus Kayungyun Selendang Kuning Kang Saking Wukir Swara Kurang Permana Neng Wasis Angungrum Angungrum Marang Bendara Sang Dyah A.. Read »
  Gesang   Writed by Admin
Bowo: Saben Bengi Nyawang Konang Yen Memajang Mung Karo Janur Kuning Kembang Wae Weton Nggunung Pacitan Sarwi Jenang Pana��..s Udan�. Panas Udan Aling-aling Caping Gunung Mi�sowan Caping Nggunung�.. Nadyan Wadon Sarto Lanang .. Read »
Permudahkan pencarian lirik anda dengan download aplikasinya :
Google play