Salma M Feat Loela Drakel   Writed by Admin
Totemo Sulemo Rannungku Kuampa'mo Rara' Bulawangku Banua Penangku Pedampinna Tu Mamali'na Penangku Masai Allomo Kutampe Siallaran Buntu Malangka' Sia Lombok Kalua' Male Undaka' Tu Misa' Lalan Kapaissanan Muponno.. Read »
 
Permudahkan pencarian lirik anda dengan download aplikasinya :
Google play