Lina Sule   Writed by Admin
Gurat Bumi Tapak Jalak Abdi Janji Gurat Bumi Tapak Jalak Abdi Sumpah Najan Anjeun Hayang Balik Deui Najan Ngaku Karna Salah Pilih Amit-amit Jabang Bayi ** Heman Teuing Moal Rek Abdi Kabembat Rarasaan Moal Bisa Ka Upa.. Read »
Ngalanglangan Pakidulan Garut Ombak Basisir Ketir Dina Waktu Eta Sayang Helang Kakarang Gajah Los Ka Jojontor Sancang ** Ceunah Cek Beja Baheula Aya Nagara Sancang Pakuan Pajajaran Katelahna Prabu Siliwangi Nu Jadi.. Read »
 
Permudahkan pencarian lirik anda dengan download aplikasinya :
Google play